Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Privacy policy 

Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde:

Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si vaši důvěry a maximálně dodržujeme ta nejpřísnější bezpečnostní pravidla a to již před platností Nařízení Evropské unie o GDPR. Rádi vám poskytneme veškeré informace.

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je WETRA ČR a.s., se sídlem Veselská 699, Praha 9 - Letňany, PSČ 199 00, IČ: 26479541, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 7343 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen: „správce“ nebo “my”). Kontaktní údaje správce jsou: Veselská 699, Praha 9 – Letňany, 199 00, odjednavky@gigamat.cz, + 420 214 214 616
  2. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah objednávky, IP adresa, rozklik stránek, podstránek a produktů.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
    
 2. Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů
  1. Zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu pro evidenci o objednávkách.
    
 3. Účel zpracování osobních údajů
  1. Pro evidenci objednávek.
  2. Pro zjištění spokojenosti vás, zákazníků, s nákupem v našem e-shopu v zájmu zlepšení našich služeb. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zbozi.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
  3. Zpracování osobních údajů pro účely přímého (direct) marketingu správce v mezích legitimního očekávání je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu s tím, že naše společnost jedná nejdéle po dobu 7 let od posledního uskutečněného nákupu.  Pro rozesílku newsletterů jsou osobní údaje subjektů předávány do systému Mail Komplet/Boldem společnosti Webkomplet, s.r.o., Klobásova 37/34, Brno – Starý Lískovec, 625 00, IČ: 29185084, přičemž tyto osobní údaje nejsou využívány třetí stranou pro její vlastní účely. V zápatí každého obchodního sdělení je odkaz na stránku, na které je možno zrušit zasílání newsletterů, případně je možno odmítnout další rozesílky žádostí zaslanou elektronicky e-mailem objednavky@gigamat.cz  , nebo písemně na adresu sídla správce.
  4. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
    
 4. Doba uchování údajů
  1. Uchováváme vaše osobní údaje pouze dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, maximálně však po dobu 15 let od udělení vašeho souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů vaše osobní údaje vymažeme, pokud si nebudete přát jejich zachování v naší zabezpečené databázi.
    
 5. Příjemci osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám s výjimkou spolupracujících partnerů na základě podepsané partnerské smlouvy. Konkrétně se jedná o společnost Heuréka (viz bod III.).
  2. Nebudeme vaše osobní údaje předávat do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
    
 6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
   • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu WETRA ČR, a.s., Veselská 699, Praha 9 – Letňany, 199 00, nebo elektronicky na email správce objednavky@gigamat.cz, pokud není zákonem stanoveno jinak.
  2. Dále máte právo obrátit se na Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR – Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.
    
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.
  2. Dlouhodobě máme rovněž přísná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
  3. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.
    
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň vám zašleme novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 05. 2018.

Proč nakupovat u nás

2+1 ROK ZÁRUKY - Až o 1 rok garance navíc u vybraného sortimentu ASIST a GARDENIUS.

×

Pokud jste zapoměli své heslo, můžete ho resetovat.

Registrovat se
⇐ Zpět