DÁREK! 4 x roušky při nákupu nad 1000 Kč! Myslíme na Vás a Vaši rodinu.

Praktické rady (Corona virus, Covid-19)

Stránky jsou momentálně v úpravě!

Nejčastější dotazy

Zdroj: novinky.cz

 

Hlídání dětí prarodiči

zobrazit-vice

Senioři jsou nejvíce ohroženou skupinou, navíc se jim v této době doporučuje neopouštět domov, doporučujeme proto hlídání a dozor dětí ze strany rodičů omezit na minimum.

 

Mohu odjet z města na chatu a zůstat tam?

zobrazit-vice

Ano. Berte ale na vědomí, že musíte minimalizovat styk s místním obyvatelstvem, aby nedocházelo k přenosu nákazy a zdržovat se pouze v místě přechodného bydliště. Výlety do okolí nebo na kole nejsou nezbytnou cestou !!!

 

Mohu si zajet pro rodiče, děti, příbuzného do jiné oblasti či města v zemi?

zobrazit-vice

Pokud město nebylo kvůli koronaviru uzavřeno, pak ano.

 

Jsem doma a pobírám 60 % platu. Z tohoto důvodu nejsem schopen platit výživné v soudem určené výši. Kam se mohu obrátit, aby mi bylo výživné sníženo?

zobrazit-vice

Vydržte. Jde o krátkodobý výpadek, soud by vám patrně stejně nevyhověl. Navíc v době karantény soudy výrazně omezily svou činnost. Zkuste kontaktovat matku a domluvit se s ní, že byste v nejbližším období platil mírně nižší výživné. Případně navrhněte, že se namísto ní postaráte o dítě. Celodenní péče pro ni stejně teď musí být zatěžující, tak se o ně aspoň podělíte.

 

Matka žije v ČR, otec na Slovensku. Mohou si předávat dítě? Co jiné země?

zobrazit-vice

Po dobu uzavření obou zemí nikoliv. Vydržte stávající stav a umožněte druhému rodiči kontakt prostřednictvím telefonu, Skypu, Messengeru aj. technických prostředků. Podobně je třeba sledovat zákaz vjezdů a výjezdů do jiných států. Všichni věříme, že omezení brzy pominou.

 

Ztráta práce či činnosti a financí kvůli koronaviru, hypotéky

zobrazit-vice

Stát už informoval o řadě podpůrných opatření a úlev pro všechny skupiny občanů. Vydržte a sledujte informace. Banky nabízejí

zvýhodněné půjčky. Nemáte-li dostatek financí na splátku hypotéky, spojte se co nejdříve s poskytovatelem hypotéky či úvěru.

 

Pracovní povinnost a možnost nařídit práci

zobrazit-vice

Vláda ČR svým usnesením č. 79/2020 Sb. ze dne 13. 3. 2020 mimo jiné ukládá pracovní povinnosti studentům vybraných oborů. Podmínkou tohoto výkonu pracovní povinnosti je zletilost studenta. K uložení případných konkrétních povinností a nasazení studentů je zapotřebí rozhodnutí hejtmanů kraje (či primátora hlavního města Prahy) a jejich následné součinnosti s vládou ČR. Studenti pak mohou plnit pracovní povinnosti v pobytové, ambulantní i terénní formě, pochopitelně za odměnu.

 

Mohu pracovat z domova, ale zaměstnavatel trvá na tom, abych šla do práce.

zobrazit-vice

Doporučení vlády ohledně homeoffice je pouze doporučením. Zatím není nařízeno, že mají lidé zůstat doma pokud jde o práci. Požádejte o homeoffice, pokud zaměstnavatel odmítne, pak o dovolenou. Nabízí se ještě varianta nemocenská nebo ošetřování dětí. Pokud nic z toho není možné, pak si nechte vystavit potvrzení od zaměstnavatele, že na nástupu do práce trvá.

 

Zaměstnavatel nedodržuje podmínky vládního krizového opatření. Co dělat?

zobrazit-vice

Konkrétní ustanovení usnesení vlády o tzv. nařízení karantény Váš zaměstnavatel neporušuje. Usnesení vlády dovoluje zaměstnancům chodit do zaměstnání a zaměstnavatel je oprávněn žádat po Vás výkon práce. ALE: zaměstnavatel je podle zákoníku práce také vždy povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Ze všech dosud přijatých opatření vlády vyplývá, že jakékoli větší shromáždění osob v jedné uzavřené místnosti je rizikové. Z dnešního usnesení vlády vyplývá nejen doporučení všem, aby ve veřejných prostorech zachovávali rozestup min. 2 metry, ale i doporučení zaměstnavatelům, využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

 

Jako první doporučujeme jednat se samotným zaměstnavatelem o zajištění větších rozestupů, roušek a jiných bezpečnostních a hygienických opatření. Pokud nebudete úspěšní a je u Vás zřízena odborová organizace, obraťte se se žádostí o řešení situace na ni. Případně se lze obrátit i na Inspektorát práce v místě Vašeho pracoviště (https://www.suip.cz/)nebo na krajskou hygienickou stanici opět dle sídla zaměstnavatele (kontakt najdete po zadání hesla ‚krajská hygienická stanice‘ plus název kraje do vyhledávače). Všem zaměstnancům doporučujeme použít roušky, i kdyby byly jen doma ušité či provizorní, opakovaně si mýt ruce a dezinfikovat si telefon i klávesnici počítače.

 

Jak mohou ovlivnit šíření koronaviru klimatizované budovy a prostředky veřejné dopravy?

zobrazit-vice

Jak v uzavřených prostorech, tak v dopravních prostředcích je uzavřená kumulace vzduchu a může docházet k usnadnění šíření. To se ukázalo u karantény na lodích – byl to velký omyl. Lodě jsou klimatizované a systém klimatizace na to není stavěný. Pokud je osoba v klimatizované budově, tak se může virus šířit rychleji.

 

Jak se dá pomoct ostatním, když se cítím zdráv/a?

zobrazit-vice

Je možné nabídnout pomoc s nakupováním a zajišťováním dalších věcí, například starším osobám, které nechtějí vycházet z domovů. Důležité je ale nezanedbávat hygienická opatření. Pokud se člověk cítí dobře, nemusí to znamenat, že infekci nemůže přenášet.

 

Mám vážné chronické onemocnění. Jak se mám před koronavirem chránit?

zobrazit-vice

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Lidé s některými chronickými onemocněními či s oslabenou imunitou jsou však v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé. Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienická pravidla

 

Doporučujeme:

  • často si mýt ruce vodou a mýdlem

  • používat například i dezinfekci na ruce na bázi alkoholu

  • dezinfikovat domácí prostředí i elektroniku a další předměty denní potřeby

  • chránit se při kontaktu s ostatními, používat roušku, případně respirátor

  • při kýchání/kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – nikdy si nezakrývat ústa rukou!

  • vyhýbat se styku s větším počtem lidí, vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní (odmítnout i návštěvu příbuzných a přátel)

  • pokud je to možné, pracovat z domova, omezit cestování (i např. v rámci vašeho města apod.)

  • odložit neakutní návštěvy lékaře, v případě potřeby jej kontaktovat telefonicky či e-mailem

  • nevysazovat své obvykle užívané léky bez konzultace se svým odborným lékařem.

  • Pro pacienty s některými chronickými onemocněními, zejména pak pro pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě, existují specifická doporučení vztahující se ke konkrétní diagnóze. Velmi cenným zdrojem informací jsou příslušné pacientské organizace, které tvoří zveřejňují doporučení odborných lékařských společností či je ve spolupráci s nimi připravují.

 

Níže uvádíme některé odkazy, které vám mohou pomoci dozvědět se více podrobností:

 

* Celiakie

https://www.celiak.cz/celiaci-a-covid-19

 

* CMP a získaná poškození mozku

https://cerebrum2007.cz/

 

* Cystická fibróza

https://www.klubcf.cz/pribehy-rodicu-a-jejich-deti-s-cf/vyjadreni-klubu-cf-a-pracovni-skupiny-pro-cf-ke-koronaviru.html

 

* Onkologické onemocnění prsu

https://www.breastcancer.cz/cs/aktuality/desatero-bezpecnosti-onkologickeho-pacienta-pro-aktualni-obdobi

 

* Onkologické onemocnění

https://www.dialog-jessenius.cz/img/a/img_1280.jpg

 

* Osoby s míšní lézí

https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/doporuceni-pro-prevenci-a-onemocneni-covid-19-u-osob-s-misni-lezi  

 

* Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/infekce-covid-19-desatero-pro-pacienty-s-ibd

 

* Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/koronavirus-covid-19-a-idiopaticke-strevni-zanety

 

* Revmatické onemocnění

https://www.revmaliga.cz/aktualita/covid-19/

 

* Roztroušená skleróza

http://www.mladisklerotici.cz/neprehlednete/aktualni-informace-ohledne-prevence-koronaviru-u-osob-s-rs-1528/

 

* Spinální svalové atrofie

http://smaci.cz/ochrana-pacienta-s-sma-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19/n44

 

* Svalová dystrofie Duchenne/Becker

https://www.parentproject.cz/blog/pandemie-koronaviru-covid-19-par-zakladnich-informaci-a-doporuceni-pro-pacienty

 

         Video: Opatření ČR https://special.novinky.cz/covid-19/covid-19-seznam-opatreni-cr.html

         Aktuality o koronaviru https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus

 

Prosím, nevolejte, platí dostupnost uváděná u konkrétního zboží. Omlouváme se za zhoršenou dostupnost zboží v této kategorii.

Doporučení a stanovisko dodavatele

Respirátory na rozdíl od roušky chrání vás, tedy vaše dýchací cesty před nebezpečnými částicemi ve formě prachu, aerosolu, par, ale i před bakteriemi a (korona)viry. Stupeň ochrany určuje filtrační třída (FFP1–3), která je při výběru nejdůležitější. Dále se liší velikostí, konstrukcí a typy látek, které mají zachytit. Jaký respirátor vybrat, abyste byli plně chráněni?

Téma koronavir: Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem?

Zatímco rouška chrání vaše okolí před vámi (pokud máte například infekční onemocnění), respirátor chrání vás před nebezpečnými vlivy z okolí, a podstatně tak snižuje riziko nákazy.

Abyste byli chránění vůči koronaviru, budete potřebovat respirátor s FFP3, což je nejúčinnější filtrační třída.

Omezení - Nákupem respirátoru/ů nebo roušky/roušek a/nebo  jeho převzetím  a/nebo použitím souhlasí kupující, že přebírá veškerá rizika na sebe bez možnosti uplatnit jakékoli škody, újmy nebo jiné ztráty na prodávajícího. Použití respirátoru podléhá rozhodnutí kupujícího. Prodávající v žádném případě nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli následky vzniklé s nákupem roušek nebo respirátoru. Toto vyjádření děláme s plným vědomím a s cílem ochránit naše zákazníky na maximum, proto Vám doporučujeme sledovat aktuální situaci a být informovaný o nejnovějších nařízeních, poznatcích a dalších informací z ověřených a oficálních zdrojů - například Ministerstva zdravotnictví, Světové zdravotnické organizace.

Opakované používání respirátorů? Je známo, že koronavirus přežije samostatně na různých površích různou dobu, od několika hodin až po několik dnů. Mějte ale na paměti, že respirátory bez vyměnitelných filtrů (což je většina) nejsou určeny pro opakované nošení a poskytují ochranu nanejvýš po 24 hodin navíc v závislosti na provlhnutí. Jakmile je vlhký, doporučujeme ho vyměnit za jiný. Doporučujeme, abyste se rozhodli na základě veřejně dostupných ověřených informací a podle sebe. Nošení respirátoru a jeho použití Vás nemusí ochránit před koronavirem. Nejúčinější ochrana je nesvtupovat do prostor, kde je koronavirus a být v dobrovolné karanténě. Protože toto ale nelze zaručit, doporučuje se proto mít plnou ochranu očí, pokožky, sliznic, být vybaven respirátorem FFP3, případně FFP2, mít ochranné jednorázové rukavice a v blízkosti jakýchkoli osob se zdržovat co nejméně. Dodržovat odstup větší než  4 m. Proto nedoproučujeme opakované nošení 1 samostatného respirátoru. Neověřené informace tvrdí, že pokud nosím respirátor jeden den a vezmu si ten samý po 4 dnech opět, je velká pravděpodobnost, že tento respirátor bude prost koronaviru. Není to ale 100%.

 

 

KONSTRUKCE RESPIRÁTORŮ

Respirátory jsou polomasky, které jsou celé vyrobeny z filtračního materiálu. Mají zakrývat ústa a nos tak, aby nedošlo k vdechování nefiltrovaného vzduchu. K připevnění respirátoru k obličeji slouží pružné pásky.

 

Respirátory s výdechovým ventilem

Výdechový ventil usnadňuje vydechování.

Vnitřní část respirátoru se lépe ochlazuje.

Omezuje se navlhnutí respirátoru.

Snižuje riziko mlžení brýlí.

Zároveň ale respirátor s výdechovým ventilem nechrání okolí toho kdo respirátor používá!

 

Účinnost respirátorů podle FFP normy

Respirátory se dělí do 3 skupin podle velikosti částic které jsou schopny zadržet.

 

FFP1 respirátory chrání před většími netoxickými prachovými částicemi a aerosoly. Použitelné při vrtání, řezání, pískování. Zachytí kovové částice, rez, cihelný prach a další.

FFP2 respirátory chrání před jemnějšími prachovými částicemi a aerosoly. Dají se použít při nástřiku vodou ředitelných barev, při práci se sklem a minerálními vlákny, stříkání pesticidy, svařování a také jako ochrana při alergiích. Zadrží materiály jako sádra, cement nebo dřevěný prach.

FFP3 respirátory chrání proti jemnému i mírně toxickému prachu, proti bakteriím a virům. Hodí se pro práci ve farmaceutickém průmyslu, pro třídění odpadů, při řezání a broušení lakovaných a mořených materiálů. Dokáží zachytit i azbestová vlákna a některé toxické látky.

Respirátory s vyměnitelnými filtry

Polomaska s výměnnými filtry je vyrobena ze silikonu nebo z jiných plastových materiálů. Zakrývá nos a spodní část obličeje. Hlavní výhodou těchto ochranných prostředků je použití výměnných filtrů, které se dají měnit podle požadované účinnosti.

 

Typy výměnných filtrů

Filtry proti prachu a aerosolům

Označení P1, P2 a P3 udává násobek nejvyšší přípustné koncentrace škodlivých částic (NPK-P).

 

P1 – max. 4× NPK-P, filtrační účinnost 80 %.

P2 – max. 12× NPK-P, filtrační účinnost 94 %.

P3 – max. 50× NPK-P, filtrační účinnost 99 %.

Filtry proti plynům a výparům

A – ochrana před organickými plyny a parami – alkohol, benzín, toluen.

B – chrání před anorganickými plyny a parami – chlór, fluór, formaldehydy, vápno.

E – ochrana před některými kyselými výpary a plyny – oxid siřičitý.

K – chrání například před čpavkem.

Jakou velikost respirátoru zvolit?

Polomasky s výměnnými filtry se vyrábí ve třech velikostech: S, M a L. Většině dospělé populace vyhovuje velikost M. Pro malé děti a ženy je určena velikost S, muži s větším rozměrem obličeje pak potřebují velikost L.

Nenalezeny žádné záznamy.

Proč nakupovat u nás

2+1 ROK ZÁRUKY - Až o 1 rok garance navíc u vybraného sortimentu ASIST a GARDENIUS.